HOTĂRÂREA nr. 5 din 30.01.2020 privind concesionarea, prin licitație publică, a terenului intravilan în suprafaţă 362 mp situat în sat Ruginoasa, comuna Ruginoasa, jud. Iaşi, pe care este edificată construcţia – Magazin Consumcoop, proprietate particulară