HOTĂRÂREA nr. 5 din 29.01.20210 privind concesionarea, prin licitație publică, a terenului intravilan în suprafaţă 247 mp situat în sat Ruginoasa, comuna Ruginoasa, jud. Iaşi