HOTĂRÂREA nr. 49 din 27.06.2019 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. II/2019