HOTĂRÂREA nr. 49 din 27.06.2018 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. II; III şi IV/2018