HOTĂRÂREA nr. 48 din 30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de investiție „Reabitare trotuare str. Unirii (L=232m dr. + 314m stg. = 546m) şi str. Al. I. Cuza (L=383 m)” comuna Ruginoasa, jud. Iaşi