HOTĂRÂREA nr. 48 din 27.06.2019 privind aprobarea implementării investiţiilor: „Amenajare acostamente în centrul comunei Ruginoasa judeţul Iaşi” şi „Amenajare zonă de recreere în satele Ruginoasa, Dumbrăviţa, Rediu şi Vascani, comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi”