HOTĂRÂREA nr. 48/27.04.2017 privind implementarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiție ”Modernizare și dotare Cămin Cultural în satul Dumbrăvița, comuna Ruginoasa, județul Iași”