HOTĂRÂREA nr. 48/ 08.12.2016 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. IV/2016