HOTĂRÂREA NR. 47/30.07.2020 privind punerea la dispoziția Operatorului regional SC APAVITAL SA, a investiţiei „sistem de canalizare si tratare a apelor uzate menajere in comuna Ruginoasa” județul Iași, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/14.07.2009