HOTĂRÂREA NR. 46/30.07.2020 privind trecerea în domeniul public al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi a imobilelor achiziţionate şi a investiţiilor recepţionate la terminarea lucrărilor