HOTĂRÂREA nr. 46/27.04.2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS și SC APAVITAL SA