HOTĂRÂREA nr. 45 din 30.07.2020 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. III/2020