HOTĂRÂREA nr. 45/31.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați conform reglementărilor legale în vigoare, pentru obiectivul de “ Extindere sistem de canalizare si tratare a apelor uzate menajere in comuna Ruginoasa”