HOTĂRÂREA nr. 45/24.11.2016 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. IV/2016