HOTĂRÂREA nr. 44/07.04.2017 privind asumarea contribuției comunei Ruginoasa în cadrul proiectului “Extindere sistem de canalizare si tratare a apelor uzate menajere in comuna Ruginoasa” județul Iași, după actualizarea indicatorilor tehnico-economici