HOTĂRÂREA nr. 43/31.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați conform reglementărilor legale în vigoare, pentru obiectivul de investiție „Modernizare prin asfaltare drum comunal sat Ruginoasa și Vascani în lungime de 5,7 km ” din comuna Ruginoasa