HOTĂRÂREA nr. 43/07.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați conform reglementărilor legale în vigoare, pentru obiectivul de “ Extindere sistem de canalizare si tratare a apelor uzate menajere in comuna Ruginoasa” județul Iași