HOTĂRÂREA nr. 42 din 30.05.2019 privind prelungirea contractelor de concesiune încheiate cu medicii cabinetelor medicale prin acte adiționale