HOTĂRÂREA nr. 41 din 30.05.2019 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. II/2019