HOTĂRÂREA nr. 41/31.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați conform reglementărilor legale în vigoare, pentru obiectivul de investiție „Modernizare prin asfaltare drum comunal sat Ruginoasa și Rediu în lungime de 5,4 km” din comuna Ruginoasa