HOTĂRÂREA nr. 41/30.03.2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 17 la Actul Constitutiv şi a Actului Adiţional nr. 18 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi– ARSACIS