HOTĂRÂREA nr. 4 din 25.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ruginoasa, județul Iași