HOTĂRÂREA NR. 4/24.06.2016 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă