HOTĂRÂREA nr. 39 din 23.06.2020 privind asumarea contribuției actualizate a comunei Ruginoasa, după modificarea indicatorilor tehnico-economici, ca urmare a necesității obținerii unor avize, pentru obiectivul de investiție „Înființare Rețea de apă potabilă în comuna Ruginoasa, satele Ruginoasa, Dumbrăvița și Rediu, județul Iași”