HOTĂRÂREA nr. 39/30.03.2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 15 la Actul Constitutiv şi a Actului Adiţional nr. 16 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi– ARSACIS