HOTĂRÂREA nr. 38 din 30.05.2019 privind inițierea procedurii de achiziție a imobilului format din clădiri şi teren de la moştenitorii familiei Grigoriu şi Enache