HOTĂRÂREA nr. 38 din 23.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, modificaţi ca urmare a necesității obținerii unor avize, pentru obiectivul de investiție „Înființare Rețea de apă potabilă în comuna Ruginoasa, satele Ruginoasa, Dumbrăvița și Rediu, județul Iași”