HOTĂRÂREA nr. 38/30.03.2017 Privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018 – 2020

38 hot buget 2017