HOTĂRÂREA nr. 37 din 30.05.2019 privind inițierea procedurii de achiziție a suprafeței de 1100 mp situați în intravilanul comunei Ruginoasa – T 1 parcela 2 – din jurul staţiei de epurare