HOTĂRÂREA nr. 37/30.03.2017 privind implementarea proiectului „Investiţii pentru Reducerea Poluării cu Nutrienţi în comuna Ruginoasa, județul Iași”