HOTĂRÂREA nr. 36/30.03.2017 privind modificarea HCL nr. 41 din 24.11.2016 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017