HOTĂRÂREA nr. 35 din 31.05.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Bozieni – jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 21 și nr. 22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS