HOTĂRÂREA nr. 35 din 12.06.2020 privind aprobarea implementării proiectului de investiţie: „Extindere reţea de canalizare în sat Ruginoasa, comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi”