HOTĂRÂREA nr. 35/30.03.2017 privind organizarea pășunatului în anul 2017