HOTĂRÂREA nr. 35/13.10.2016 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru IV/2016