HOTĂRÂREA nr. 34 din 30.05.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/24.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi