HOTĂRÂREA nr. 34/31.05.2018 privind aprobarea întocmirii documentațiilor tehnice în vederea realizării obiectivului de investiţie: “Construirea a două poduri în satul Dumbrăviţa, comuna Ruginoasa, jud. Iaşi”