HOTĂRÂREA nr. 34/30.03.2017 privind aprobarea cumpărării suprafeței de 7500 mp teren situat în extravilanul satului Vascani – T 11 parcela 89/3 – în vederea punerii la dispoziția S.C. APAVITAL S.A a suprafeţei de 4000 mp necesară pentru investiția ce va fi realizată în Aglomerarea Costești – localitățile Vascani, Costești și Giurgești