HOTĂRÂREA nr. 33 din 28.05.2020 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. II; III şi IV/2020