HOTĂRÂREA nr. 33/30.03.2017 privind darea în administrarea unităților de învățământ cu personalitate juridică din comuna Ruginoasa a imobilelor (construcții și teren aferent), aparținând domeniului public al comunei Ruginoasa, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ