HOTĂRÂREA nr. 31 din 31.05.2018 Privind modificarea bugetului venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru trim. II/2018