HOTĂRÂREA nr. 31 din 28.05.2020 privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT – Comuna Ruginoasa și a participării acesteia la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iaşi, în perioada 2014 – 2020