HOTĂRÂREA nr. 31/19.04.2019 Privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020 – 2022