HOTĂRÂREA nr. 30 din 19.04.2019 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de coregrafie având ca obiect instruirea membrilor Ansamblului de dansuri din comuna Ruginoasa