HOTĂRÂREA nr. 30/27.03.2017 privind implementarea proiectului „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA RUGINOASA, JUDEȚUL IAȘI”