HOTĂRÂREA nr. 3/26.01.2017 privind implementarea proiectului „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA RUGINOASA, JUDEȚUL IAȘI”