HOTĂRÂREA NR. 3/24.06.2016 Privind declararea Consiliului Local al comunei Ruginoasa legal constituit