HOTĂRÂREA nr. 29 din 19.04.2019 privind aprobarea implementării proiectului de investiţie: „Reamenajarea terenului intravilan în suprafaţă de 586 mp situat în T 27 – Cp 1002, satul Ruginoasa, comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi”