HOTĂRÂREA nr. 28 din 28.05.2020 privind prelungirea contractelor de concesiune încheiate cu medicii cabinetelor medicale prin acte adiționale