HOTĂRÂREA nr. 28 din 26.04.2018 privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum şi modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, conform Actului Adiţional nr. 25